Chào mừng bạn đến với Điện Máy Toàn Cầu!

CƠ KHÍ XÂY DỰNG / Máy hàn

 • Máy hàn Hồng ký 180A motor dây đồng (220V)
  3,400,000VNĐ3,900,000VNĐ12%
   
 • Máy hàn Hồng ký 250A dây nhôm (220V)
  3,700,000VNĐ4,100,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn Hồng ký 250A dây nhôm (220V/380V)
  4,100,000VNĐ4,600,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn Hồng ký 200A motor dây đồng
  4,700,000VNĐ5,100,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn Hồng ký 300A dây nhôm (220V)
  5,400,000VNĐ5,900,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Hồng ký 250A dây đồng (220V)
  5,900,000VNĐ6,500,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn Hồng ký 300A dây nhôm (220V/380V)
  5,900,000VNĐ6,500,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn Hồng ký 350A dây nhôm (220V/380V)
  6,100,000VNĐ6,700,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn cắt plasma Hồng Ký HK 416 (3 chế độ)
  8,100,000VNĐ8,400,000VNĐ3%
   
 • Máy hàn Hồng ký 400A dây nhôm (220V/380V)
  6,400,000VNĐ6,900,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn Hồng ký 250A dây đồng (220V/380V)
  6,600,000VNĐ7,200,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Hồng ký 500A dây nhôm (220V/380V)
  6,600,000VNĐ7,200,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Hồng ký 300A dây đồng (220V)
  7,900,000VNĐ8,500,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn bấm Hồng Ký HB04K (4KVA)
  8,900,000VNĐ9,500,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn Hồng ký 300A dây đồng (220V/380V)
  8,600,000VNĐ9,200,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn Hồng ký 350A dây đồng (220V/380V)
  9,100,000VNĐ9,900,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Hồng ký 400A dây đồng (220V/380V)
  10,000,000VNĐ10,900,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Hồng ký 500A dây đồng (220V/380V)
  11,000,000VNĐ12,050,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn bấm Hồng Ký HB10K (10KVA)
  11,500,000VNĐ12,690,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn bấm Hồng Ký HB15K (15KVA)
  15,500,000VNĐ16,500,000VNĐ6%
   
 • Máy cắt plasma Weldcom VCUT 60
  8,960,000VNĐ9,200,000VNĐ2%
   
 • Máy hàn nhôm Hồng ký tig 200 ACDC
  11,900,000VNĐ13,000,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn nhôm Jasic tig 200ACDC
  12,300,000VNĐ15,000,000VNĐ18%
   
 • Máy hàn nhôm Hồng ký Tig 250 ACDC
  15,400,000VNĐ17,500,000VNĐ12%
   
 • Máy cắt Plasma Hutong CUT60
  9,100,000VNĐ9,600,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn nhôm Jasic Tig 315ACDC
  18,500,000VNĐ21,000,000VNĐ11%
   
 • Máy hàn nhôm Jasic TIG 315P ACDC
  19,000,000VNĐ21,500,000VNĐ11%
   
 • Máy cắt kim loại Plasma VCUT 60 Plus
  9,200,000VNĐ9,600,000VNĐ4%
   
 • Máy hàn nhôm Hồng ký TIG 315 ACDC
  20,700,000VNĐ23,000,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn nhôm Weldcom Mig218P
  22,900,000VNĐ26,000,000VNĐ11%
   
 • Máy cắt plasma Tân thành CUT 61F (220V)
  10,500,000VNĐ11,000,000VNĐ4%
   
 • Máy hàn nhôm Weldcom Mig280P
  25,300,000VNĐ28,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn ống nhiệt Gomes GB4060AC (600W)
  550,000VNĐ700,000VNĐ21%
   
 • Máy cắt plasma Tân thành CUT 63F (380V)
  10,500,000VNĐ11,000,000VNĐ4%
   
 • Máy cắt plasma 3 pha Jasic CUT 60J (380V)
  10,600,000VNĐ11,200,000VNĐ5%
   
 • Máy cắt plasma Jasic CUT60 (L204) 380V
  11,000,000VNĐ11,600,000VNĐ5%
   
 • Máy cắt plasma Jasic 3 chức năng Jasic CT416
  11,150,000VNĐ11,700,000VNĐ4%
   
 • Máy cắt plasma Hồng ký HK40
  6,000,000VNĐ6,500,000VNĐ7%
   
 • Máy cắt plasma đa năng Hồng ký HK416
  8,100,000VNĐ8,900,000VNĐ8%
   
 • Máy cắt plasma Hồng ký HK 100 IGBT
  19,900,000VNĐ22,000,000VNĐ9%
   
 • Máy cắt plasma Hồng ký HK70A (380V)
  13,500,000VNĐ15,000,000VNĐ10%
   
 • Máy cắt plasma Hồng ký HK70A (220V)
  13,500,000VNĐ14,500,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn trần tiến đạt 160NT dây nhôm
  2,500,000VNĐ3,100,000VNĐ19%
   
 • Máy hàn trần tiến đạt 200NT dây nhôm
  2,900,000VNĐ3,300,000VNĐ12%
   
 • Máy hàn tiến đạt 160A (Dây đồng - 220V)
  3,800,000VNĐ4,200,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn tiến đạt 200A (Dây đồng - 220V)
  4,950,000VNĐ5,300,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn tiến Đạt 250A (Dây nhôm)
  4,100,000VNĐ4,600,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn Tiến Đạt 300A (Dây nhôm)
  4,990,000VNĐ5,600,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn tiến đạt 250A (Dây đồng - 220V)
  5,950,000VNĐ6,500,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn tiến đạt 250A (Dây đồng - 380V)
  6,700,000VNĐ7,200,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn tiến đạt 300A (Dây đồng - 220V)
  7,590,000VNĐ8,200,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tiến đạt 300A (Dây đồng - 380V)
  8,390,000VNĐ8,900,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tiến đạt 400A (dây đồng - 380V)
  9,790,000VNĐ10,500,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn tiến đạt 250A (Dây đồng 220V/380V/440V)
  6,680,000VNĐ7,200,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tiến đạt 300A (Dây đồng 220V/380V/440V)
  8,650,000VNĐ9,200,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tiến đạt 500A (Dây đồng - 380V)
  10,850,000VNĐ11,500,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tiến đạt 400A (Dây đồng 220V/380V/440V)
  9,900,000VNĐ10,500,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn que điện tử Jasic ARC-250
  4,500,000VNĐ4,900,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn que dùng điện Jasic ARC 250E
  3,200,000VNĐ4,500,000VNĐ28%
   
 • Máy hàn que Bamboo ZX7 220A
  2,940,000VNĐ
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay