Chào mừng bạn đến với Điện Máy Toàn Cầu!

CƠ KHÍ XÂY DỰNG / Máy hàn

 • Máy hàn tig Jasic tig 200S (R20)
  4,200,000VNĐ4,500,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn hai chức năng Jasic TIG 200A
  5,150,000VNĐ
   
 • Máy hàn tig que jasic tig 250A (J87)
  5,560,000VNĐ6,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig que jasic tig 250P (R62)
  8,030,000VNĐ8,030,000VNĐ
   
 • Máy hàn tig que Jasic tig 301 (2T/4T)
  8,850,000VNĐ9,500,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn tig que jasic tig 300A (R24)
  9,060,000VNĐ10,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn tig que Jasic tig 303 (2T/4T) 380V
  9,320,000VNĐ10,000,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn nhôm jasic tig 200 ACDC (R64)
  12,300,000VNĐ14,000,000VNĐ12%
   
 • Máy hàn nhôm Jasic tig 200P ACDC (R60)
  12,500,000VNĐ13,000,000VNĐ3%
   
 • Máy hàn Jasic tig 400 (R25)
  16,380,000VNĐ18,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn nhôm jasic tig 315 ACDC (R67)
  18,500,000VNĐ20,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn nhôm Jasic tig 315P ACDC (R63)
  19,000,000VNĐ21,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn tig que Jasic tig 400 (J98)
  19,000,000VNĐ20,500,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn jasic tig 500P (W302)
  33,000,000VNĐ35,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn Muller 1 chức năng Protig 200
  4,400,000VNĐ4,600,000VNĐ4%
   
 • Máy hàn Muller 2 chức năng Protig 200D
  4,700,000VNĐ5,000,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn Muller 2 chức năng Protig 500D
  40,170,000VNĐ42,000,000VNĐ4%
   
 • Máy hàn Hutong DC inverter tig 200S
  3,950,000VNĐ4,200,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn DC IGBT Hutong tig 200si
  4,700,000VNĐ5,200,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn tig que Hutong DC inverter tig 200A
  4,850,000VNĐ5,300,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn tig que IGBT Hutong tig 200Ai
  5,200,000VNĐ5,500,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn Hutong DC inverter tig 250S
  5,500,000VNĐ6,000,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn DC IGBT Hutong tig 250si
  5,900,000VNĐ6,300,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn tig que Hutong IGBT tig 250Ai
  6,800,000VNĐ7,500,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn tig que Hutong DC inverter tig 250A
  7,250,000VNĐ8,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn DC IGBT Hutong tig 300si
  7,800,000VNĐ8,500,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn tig que IGBT Hutong tig 300Ai
  8,800,000VNĐ9,500,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig que Hutong tig 400A
  13,800,000VNĐ15,000,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn tig que Hutong tig 315P ACDC
  21,800,000VNĐ23,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tig que Hutong WSME 315
  26,800,000VNĐ29,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig que Hutong tig WSM 500
  33,800,000VNĐ35,000,000VNĐ3%
   
 • Máy hàn tig Thyristor Wim tig TG 301P
  39,800,000VNĐ42,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tig inverter Wim tig ITG 300P
  64,000,000VNĐ68,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tig inverter Wim ITG 500P
  85,000,000VNĐ90,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn tig Weldcom VTIG 200S
  3,300,000VNĐ3,600,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn tig que Weldcom VTIG 200A
  3,700,000VNĐ4,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig que maxtig 200
  3,900,000VNĐ4,200,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig xung maxtig 200P
  6,200,000VNĐ7,000,000VNĐ11%
   
 • Máy hàn tig que weldcom VTIG 300A
  9,300,000VNĐ10,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn tig weldcom WSE 200
  10,200,000VNĐ12,000,000VNĐ15%
   
 • Máy hàn Jasic mig 200 (N214) 220V
  10,000,000VNĐ11,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn Jasic mig 250 (N248) 380V
  10,400,000VNĐ11,400,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Co2 hàn que Jasic mig 160 (J35)
  10,600,000VNĐ11,400,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn Co2 hàn que Jasic mig 250 (J46)
  11,500,000VNĐ13,000,000VNĐ11%
   
 • Máy hàn mig co2 Jasic Mig NB250E (220V)
  11,700,000VNĐ13,500,000VNĐ13%
   
 • Máy hàn Jasic mig 250 (J31) dây cấp liền
  12,800,000VNĐ14,000,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn Jasic mig 250F (J33) 380V
  13,900,000VNĐ15,000,000VNĐ7%
   
 • Máy hàn Jasic mig 250F (J44) 220V
  15,000,000VNĐ16,000,000VNĐ6%
   
 • Máy hàn mig Jasic mig 315F (380V)
  16,300,000VNĐ18,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn Jasic mig 350 (J1601)
  24,300,000VNĐ27,000,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn Jasic mig 500 (J06)
  29,870,000VNĐ31,000,000VNĐ3%
   
 • Máy hàn Jasic mig 500 (J8110)
  36,000,000VNĐ40,000,000VNĐ10%
   
 • Máy hàn hồ quang chìm Jasic MZ630 (J38)
  67,000,000VNĐ70,000,000VNĐ4%
   
 • Máy hàn hồ quang chìm Jasic MZ1000 (J58)
  84,700,000VNĐ90,000,000VNĐ5%
   
 • Máy hàn Hutong Mig 210Y
  11,500,000VNĐ13,000,000VNĐ11%
   
 • Máy hàn Hutong Mig 270Y
  11,800,000VNĐ13,000,000VNĐ9%
   
 • Máy hàn mig que Hutong mig 250i
  12,800,000VNĐ14,000,000VNĐ8%
   
 • Máy hàn mig que Hutong mig 280i
  14,000,000VNĐ16,000,000VNĐ12%
   
 • Máy hàn mig que Hutong mig 320i
  14,500,000VNĐ16,500,000VNĐ12%
   
 • Máy hàn mig que Hutong mig 250Fi
  15,000,000VNĐ17,500,000VNĐ14%
   
Trang 12345678... >>
Top
Gọi ngay