Chào mừng bạn đến với Điện Máy Toàn Cầu!

CƠ KHÍ XÂY DỰNG / Máy cân mực Laser

 • Máy cân mực laser Bosch GTL 3
  3,250,000VNĐ4,000,000VNĐ18%
   
 • Máy cân mực laser Bosch GCL 25
  6,500,000VNĐ8,000,000VNĐ18%
   
 • Máy cân mực laser Bosch GLL 3-50
  6,200,000VNĐ7,800,000VNĐ20%
   
 • Máy cân mực laser TCVN-L411
  4,050,000VNĐ4,900,000VNĐ17%
   
 • Máy cân mực laser TCVN-L211
  2,850,000VNĐ3,500,000VNĐ18%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 31
  9,250,000VNĐ11,000,000VNĐ15%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 411
  5,000,000VNĐ6,100,000VNĐ18%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 211
  3,600,000VNĐ4,500,000VNĐ20%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 03
  13,000,000VNĐ14,000,000VNĐ7%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 01R
  9,000,000VNĐ9,700,000VNĐ7%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 41
  7,000,000VNĐ8,000,000VNĐ12%
   
 • Máy cân mực laser TCVN 02
  5,530,000VNĐ6,200,000VNĐ10%
   
 • Máy cân mực laser Leica LINO L2
  7,000,000VNĐ7,900,000VNĐ11%
   
 • Máy cân mực laser Leica LINO L2P5
  12,000,000VNĐ13,000,000VNĐ7%
   
 • Máy cân mực laser Leica LINO L2G+
  13,200,000VNĐ14,000,000VNĐ5%
   
 • Máy cân mực laser Leica LINO L360
  14,000,000VNĐ15,000,000VNĐ6%
   
 • Máy cân mực laser Sincon 222
  2,950,000VNĐ3,500,000VNĐ15%
   
 • Máy cân mực laser Sincon SL-2000
  4,000,000VNĐ5,000,000VNĐ20%
   
 • Máy cân mực laser Sincon SL-250K
  4,600,000VNĐ5,100,000VNĐ9%
   
 • Máy cân mực laser Sincon SL-270P
  3,800,000VNĐ5,700,000VNĐ33%
   
 • Máy cân mực laser Sincon SL-223G
  6,500,000VNĐ7,000,000VNĐ7%
   
 • Máy cân mực laser Sincon SL445P
  13,200,000VNĐ15,000,000VNĐ12%
   
 • MÁY CÂN BẰNG TIA LASER GEILI
  1,300,000VNĐ1,900,000VNĐ31%
   
 • Máy cân mực laser ASURA tia xanh
  2,200,000VNĐ2,600,000VNĐ15%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh Dekton H8
  3,400,000VNĐ4,090,000VNĐ16%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh Dekton G7
  3,050,000VNĐ4,500,000VNĐ32%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh đèn led Alien AL3
  3,800,000VNĐ4,500,000VNĐ15%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh đèn siêu sáng Dekton Z1000
  3,300,000VNĐ4,050,000VNĐ18%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh Crown CT44024
  3,300,000VNĐ4,200,000VNĐ21%
   
 • Máy cân mực Laser 3 tia xanh ASAK BL300G
  2,500,000VNĐ2,990,000VNĐ16%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh ASAK BL500G
  3,200,000VNĐ3,900,000VNĐ17%
   
 • Máy cân mực Laser 5 tia xanh 4V1H
  1,900,000VNĐ2,350,000VNĐ19%
   
Trang 123
Top
Gọi ngay